دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

صهیونیستها به فکر منافع اقتصادی و امنیتی خود در سودان هستند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هشام الشوانی» سخنگوی نهاد مردمی مبارزه با عادی سازی روابط در سودان اعلام کرد که ملت این کشور با تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است. وی در ادامه افزود: دولت بدون آنکه از سوی ملت انتخاب شده باشد این تصمیم را گرفته است. کسانی که در این روند مشارکت دارند وابسته به محور آمریکا هستند و برای این کار خود توجیهات دروغین ارائه می دهند. الشوانی بیان کرد: پروژه عادی سازی روابط، با هدف فقیرتر کردن سودانی ها و تحقق منافع اقتصادی و امنیتی صهیونیستها صورت می گیرد. دستاوردهای انقلاب سودان در سایه روند عادی سازی در معرض نابودی قرار گرفته است. وی گفت: ما نسبت به شرایط خطرناک و وحشتناک در سودان هشدار می دهیم اما در عین حال می گوییم که امکان تحقق پروژه ملی واقعی در این خصوص وجود دارد. مقامات سودانی که با صهیونیستها تبانی کرده اند قصد دارند اهداف آنها را محقق کنند و منافع سودان هرگز محقق نخواهد شد. سودانی ها پیش از این نیز چندین نوبت با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را نسبت به روند عادی سازی روابط اعلام کرده بودند. کد خبر 5058351 فاطمه صالحی