اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دستور دادستان تهران به مالکان ساختمان‌های ناایمن برای ایمن سازی