توزیع سیلیکاژل پودری مخصوص تهیه …آموزش مربيگري مهدکودکایمپلنت دندانچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcr

۹۱ درصد ظرفیت «طب اورژانس» خالی ماند!/ پیگیری همگرایی پایه و بالینی
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش وحیدشاهی، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی امروز در نشست مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موضوع طب اورژانس و سختی کار در این رشته گفت: موضوع طب اورژانس را به صورت ویژه در شورای آموزش پزشکی و تخصصی پیگیری کرده ایم. وی افزود: متاسفانه حدود ۹۱ درصد ظرفیت پذیرش در رشته تخصصی طب اورژانس خالی مانده است و ما برای آن در وزارت بهداشت یک برنامه جامع آموزش و درمان طراحی کردیم. وحیدشاهی افزود: در این برنامه جامع ۲۶ راهکار برای نجات طب اورژانس طراحی شده است که ۶ راهکار اجرایی از این میان در حال عملیاتی شدن است. بازنگری در پرداخت ها و ایجاد فلوشیب ها از جمله این راهکارها هستند که برخی از آنها در فرآیند اجرایی قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: همه همکاران در دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران طب اورژانس می دانند که از زمانی که وزارت بهداشت این رشته را راه اندازی کرده است میزان رضایتمندی و وضعیت اداره بخش های اورژانس بیمارستان بسیار بهبود پیدا کرده است و از همین رو وزارت بهداشت برای اقبال دوباره به این رشته در حال ایجاد راهکارهای عملی است. قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره بحث همگرایی علوم پایه و علوم بالینی در گروه علوم پزشکی گفت: موضوع همگرایی علوم پایه و علوم بالینی در شورای آموزش پزشکی و تخصصی در حال پیگیری است و در کمیسیون معین شورا مصوبه ای داشتیم که درصدی از سئوالات آزمون دانشنامه به محتوای مشترک پایه و بالینی اختصاص داده شود. وی افزود: به این ترتیب در آزمون دانشنامه به مسائلی از علوم پایه، علوم مدیریتی و علوم نوین مانند فناوری های جدید پرداخته می شود. قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای همگرایی علوم پایه و علوم بالینی در گروه علوم پزشکی هم در محتوای کوریکولوم ها، هم در محتوای آزمون ها و هم در میان اعضای هیات ممتحنه مباحث جدی پیگیری می شود. کد خبر 5239965