به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه، حسن علیزاده در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور مالی دانشگاه پیام نوراظهار داشت: اجرای حسابداری تعهدی یکی دیگر از مهم ترین اقدامات حوزه مالی بوده که در حال انجام است و تا سال آینده به صورت ۱۰۰ درصدی تحقق می یابد. وی پرداخت پاداش بازنشستگان را از دیگر اقدامات مهم دیگر این معاونت معرفی و تصریح کرد: با پیگیری های مستمر و هماهنگی صورت گرفته پاداش این افراد از طریق وزارت علوم و تخصیص بودجه خاص آن، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور کامل پرداخت خواهد شد که در همین راستا پاداش بازنشستگان سال های  ۹۶ و ۹۷ از همین طریق پرداخت شده است. معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، شفافیت مالی را مهم ترین سیاست و هدف معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور دانست و تصریح کرد: با سیستمی شدن و سامانه سپاری، نظم و انضباط مالی و همچنین تکمیل حسابداری تعهدی می توانیم شاهد شکوفایی و ارتقای بیش از پیش آن باشیم. وی با عنوان اینکه طی ۲ سال گذشته ۱۵۸ میلیارد بدهی دانشگاه تهاتر شده است، افزود: امروز دانشگاه پیام نور توانسته با رعایت نظم و انضباط مالی و شفافیت در این حوزه، سیستم چانه زنی را حذف و بر اساس بودجه مصوب و ابلاغی، تمامی مبالغ را به طور منظم به استان ها پرداخت کند که این اقدام توانسته بسیاری از بحران های گذشته را مرتفع کند. کد خبر 4831674 زهرا سیفی