اجازه ظهور یک دیکتاتوری یا تحریف دموکراسی را نخواهیم داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فالح فیاض» رئیس حشد شعبی شامگاه جمعه در سخنانی تاکید کرد که این سازمان وزنه‌های اساسی در حمایت از نظام دموکراتیک عراق به شمار می‌آید. فیاض در بخش دیگری از سخنانش گفت: «همواره به رعایت قانون و مقررات پایبند هستیم اما از تحمیل خواسته‌های حزبی و فردی بر مردم عراق هم جلوگیری خواهیم کرد». رئیس حشد شعبی گفت: «اجازه ظهور یک دیکتاتوری یا تحریف دموکراسی را در کشور نخواهیم داد». الفیاض افزود: «وظیفه حشد شعبی تنها حمایت از اعضای خود نیست بلکه در قبال حمایت از مردم عراق و همکاری با نیروهای امنیتی و حفظ دموکراسی نیز مسئولیت‌های جدی دارد». او در پایان خاطرنشان کرد: «حشد شعبی خود را وارد بازی‌های سیاسی نخواهد کرد. ما به قانون پایبند خواهیم بود. حشد شعبی با التزام به قانون نقش مهم و محوری را در کشور بازی می‌کند». کد خبر 5333820