باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …برزنت تهران

لبنان در ۲ راهی تاریکی یا موفقیت آخرین فرصت/  «به سمت جهنم» غوغا به پا کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به موضع گیری روز گذشته میشل عون رئیس جمهور لبنان و هشدار وی درباره سرنوشت این کشور در صورت عدم تشکیل دولت جدید، آورده است: پاسخی که میشل عون رئیس جمهور لبنان در جریان نشست خبری روز گذشته در بیروت به سئوالی درباره احتمال عدم موفقیت تشکیل دولت لبنان داد و اینکه گفت: «ما به سوی جهنم پیش می رویم»، با واکنش ها و بحث و جدل های فراوانی روبرو شد. این رسانه می نویسد: برخی بر این باور هستند که رئیس جمهور لبنان نباید چنین حرفی می زد و برخی دیگر آنچه را نشانه صراحت لهجه وی با ملت لبنان محسوب کردند؛ زیرا شکست در تشکیل کابینه به مفهوم بحران های بزرگی است که لبنان را درخواهد نوردید. رای الیوم گزارش داد: صرف نظر از اعتراض و تایید حرفهای رئیس جمهور لبنان، این اوج بحرانی که لبنان به آن رسیده است را نشان می دهد. با توجه به اوضاع و شرایط لبنان به نظر می رسد که طرح فرانسه وارد بخش مراقبت های ویژه شده است؛ زیرا مهلت زمانی مشخص شده از سوی رئیس جمهور فرانسه با توجه به اختلافات لبنانی ها، شکسته شده است. این رسانه در ادامه به دخالت های آمریکا با هدف به شکست کشاندن طرح فرانسه هم اشاره کرده است و در عین حال می نویسد: با وجود فضای تیره ای که بر لبنان طی ساعات سایه افکنده است اما رایزنی های سیاسی برای حل مانع پست وزارت دارایی که دو گروه شیعی بر آن اصرار می کنند، قطع نشده است و به نظر می رسد که ساعات آتی در اینکه لبنان وارد سرنوشت نامشخص شود یا آخرین رایزنی ها مثمر ثمر باشد، حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود. گفتنی است که روز گذشته میشل عون رئیس جمهور لبنان در پاسخ به این پرسش که اگر دولت جدید تشکیل نشود، لبنان به چه سمتی خواهد رفت، گفت: «به سمت جهنم.» کد خبر 5030413