به «نجیب میقاتی» برای تشکیل دولت جدید لبنان کمک خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان به انتخاب «نجیب میقاتی» به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور واکنش نشان داد. بر اساس این گزارش، رئیس جریان آزاد ملی لبنان تصریح کرد: به میقاتی برای تشکیل دولت کمک خواهیم کرد. با این حال، جریان آزاد ملی در دولت جدید لبنان شرکت نمی‌کند زیرا میقاتی نامزد مورد نظر ما نبوده است. پیشتر نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان اعلام کرد: من با میشل عون رئیس جمهور لبنان دیدار کردم و او مرا در جریان نتیجه رایزنی‌های الزام آور قرار داد و مرا مأمور تشکیل دولت جدید کرد. وی افزود: این با توافق بین المللی مطلوب حاصل شد. میقاتی گفت: از عون و همه نمایندگان چه آنهایی که مرا مورد تأیید قرار دادند و چه آنهایی که مورد تأیید قرار ندادند، تشکر می‌کنم. خواهان همکاری برای یافتن راهکار مطلوب هستم. من خواستار اعتماد مردم لبنان هستم. کد خبر 5267239 رامین حسین آبادیان