اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمام محور مقاومت در کنار مقاومت فلسطین ایستاده است