خروج یک هواپیما از باند فرودگاه «هرتزیلیا»/ ۲ نفر زخمی شدند

خروج یک هواپیما از باند فرودگاه «هرتزیلیا»/ ۲ نفر زخمی شدند