تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانآموزشگاه موسیقی سیحوننوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهی

شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه پزشکی برگزار شد
به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه در کلیه رشته های تخصصی پزشکی به همراه آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی امروز جمعه ۲۸ شهریور در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. تعداد ۴ هزار و ۳۰۰ نفر در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی پزشکی (دوره ۶۷) ثبت نام کرده اند و تعداد ۲۱۵ نفر واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی هستند که همگی در آزمون روز جمعه ۲۸ شهریور شرکت می کنند. پس از آزمون کتبی شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی شرایط آزمون شفاهی برای داوطلبانی که نمرات حدنصاب را کسب کرده اند، اعلام می شود. آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه برگزار خواهد شد. کد خبر 5026574