همکاری مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها برای واکسیناسیون اساتید
دکتر مجید صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکسیناسیون اساتید توسط مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها گفت: برنامه ریزی برای واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌ها توسط معاونت آموزشی وزارت علوم انجام می‌گیرد. وی ادامه داد: کمیته‌ای در معاونت آموزشی وزارت علوم با هدایت معاون آموزشی این وزارتخانه راه اندازی شده است و همچنین از طریق رؤسای دانشگاه‌ها کمیته‌هایی در خصوص واکسیناسیون دانشگاهیان در دانشگاه‌ها راه اندازی شده است که رؤسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها نیز در این کمیته‌ها عضو هستند. مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: رؤسای مراکز بهداشت و درمان در دانشگاه‌ها با مراکز بهداشت همکاری می‌کنند تا این واکسیناسیون انجام شود. به گزارش مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به معاون بهداشت خواستار بررسی و اعلام گروههای جدید هدف واکسیناسیون و شروع تزریق به گروه‌های جدید به میمنت روز عید سعید غدیر شد. در این نامه عنوان شده است واکسیناسیون اساتید محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوایل هفته آغاز می شود. کد خبر 5266864 زهرا سیفی