تاج گل ترحیمشارژ کارتریج در محلفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …میز کار تمام استیل

واکسیناسیون کرونا در کشور رایگان خواهد بود
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، افزود: براساس سند ملی واکسیناسیون تمام گروه‌های کشور براساس اولویت بندی‌ها و به صورت رایگان واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۰ همه گروه‌های هدف واکسینه می‌شوند. رئیسی گفت: تا ۱۰ روز آینده نیز یک میلیون نفر در مرحله نخست شامل مرحله گروه‌های درمانی و گروه‌های آسیب پذیر واکسینه می‌شوند. وی افزود: مرحله دوم واکسیناسیون نیز از نیمه اردیبهشت آغاز شده و سالمندان براساس اولویت سنی و بیماران خاص از ۱۸ تا ۶۴ سال را شامل می‌شود. کد خبر 5193115