بمب‌گذاری در وزارت بهداشت آمریکا/ مسیرهای منتهی به کنگره مسدود شد
به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی از مسدود شدن مسیرها و تخلیه ساختمان وزارت بهداشت و خدمات انسانی این کشور به دلیل تهدید بمبگذاری خبر می دهند. وبگاه کنگره آمریکا (هیل) در این خصوص اعلام کرد که ساختمان وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) صبح امروز پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر تهدید به بمب گذاری از سوی نیروهای امنیتی و پلیس تخلیه شد. در بیانیه صادره از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت بهداشت آمریکا آمده است که ساختمان مورد بررسی امنیتی قرار گرفت. ساختمان تحت بازرسی ویژه نیروهای سرویس حفاظت فدرال قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کوچه‌ ها و خیابان های منتهی به کنگره آمریکا به دلیل «تهدید بمبگذاری» در وزارت بهداشت آمریکا مسدود و تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. کد خبر 5337677