اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رونمایی از لوح شهید عظیمی در بابلسر