اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آب‌رسانی به عشایر منطقه قره میدان خراسان شمالی