جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎مجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …فروش عمده و جزئی لوازم آرایشی و …

واگذاری ۵ موضوع سیاستگذاری کووید ۱۹ به دانشگاه های علوم پزشکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر فرید نجفی در اجلاس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: این پنج موضوع در حوزه های سرواپیدمیولوژی، بررسی بازگشایی های احتمالی، واکسن کووید ۱۹، روند رفتارهای پیشگیرانه مردم و رصد واریانت های ویروس هستند. وی افزود: جمع بندی نتایج مطالعات سرواپیدمیولوژی به تفکیک شیوع و بروز تجمعی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، بررسی بازگشایی های احتمالی و کاهش سطح رعایت پروتکل ها با توجه به مطالعات شیوع و بروز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و موضوع واکسن کووید ۱۹ و پاسخ به سئوالات سیاستگذاران در انستیتو پاستور ایران انجام می شوند. نجفی یادآور شد: بررسی روند رفتارهای پیشگیرانه مردم و پیمایش های کووید ۱۹ به دانشگاه علوم پزشکی ایران و رصد واریانت های ویروس نیز به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سپرده شده است. وی خاطرنشان کرد: تا قبل از دی ماه، ۵۰ حجم نمونه و در دی ماه ۳۰ حجم نمونه تصادفی از ویروس در شهرهای مختلف از جمله شهرهای استان مازندران بررسی شده و ۳۰ حجم نمونه دیگر نیز بزودی بررسی می شود و در هیچ کدام از این نمونه ها به جز ۶ مورد تایید شده از ویروس جهش یافته انگلیسی، واریانت های ویروس برزیلی و انگلیسی مشاهده نشده است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: به همه دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرده ایم نمونه ها را با همکاری شبکه بیماری های ویروسی برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و در این دانشگاه، ماهیانه ۵۰ حجم نمونه بررسی و نتایج آن رسما اعلام می شود. کد خبر 5132486