اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتخاب طراحان صحنه و لباس سال تئاتر ایران
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، به جهت ارزشیابی آثار نمایشی از منظر طراحی صحنه و لباس یک گروه کارشناسی داوری به تماشای نمایش های متقاضی می نشینند و پس از بررسی و کارشناسی در قالب برگزیدگان سال طراحی، آثار منتخب را معرفی خواهند کرد. شرایط داوری آثار به شرح زیر است: طراحان صحنه و لباس تئاتر درخواست خود مبنی بر داوری و ارزشیابی آثارشان را به همراه دعوتنامه و یا بلیت نمایش (برای ۵ نفر تیم داوری) با هماهنگی قبلی به روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ارائه می‌کنند و سپس اعضای داوری به تماشای نمایش خواهند نشست. در پایان سال در ۲ بخش طراحی صحنه و لباس در هر بخش ۳ نفر و جمعا ۶ نفر به تشخیص تیم داوری از طرف انجمن موردقدردانی قرار خواهند گرفت. همچنین به تشخیص گروه داوری از بعضی آثار نیز تقدیر به عمل خواهد آمد. فقط آثاری مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت که درخواست متقاضی (طراح صحنه، طراح لباس) به روابط عمومی انجمن ارسال شود. آثار در بازه زمانی یک ساله مورد ارزیابی قرار می گیرند و پس از آن در جشن روز طراح منتخبان معرفی خواهند شد. کد خبر 5530158 آروین موذن زاده