پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …سرویس ظروف نچسب سام ستگروه ساختمانی آروین سازهطراحی سایت و سئو - براساس سفارش …

اخذ تعهدنامه از دانشجویان برای رعایت نکات بهداشتی
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد با توجه به شرایط کنونی، از دانشجویانی که دروس کارگاهی و عملی حضوری دارند، تعهدی مبنی بر رعایت نکات بهداشتی و پذیرفتن مسولیت شرکت در کارگاه در اولین روز حضور در کارگاه اخذ خواهد شد. این تعهدنامه به صورت الکترونیکی و یا کتبی از دانشجویان گرفته می شود. چنانچه دانشجویانی موافق به شرکت در کارگاه به صورت حضوری نیستند، قبل از شروع کارگاه باید درخواست خود مبنی بر حذف این دروس را به آموزش دانشکده اعلام کنند تا درس عملی آن ها حذف شود. این دانشگاه تاکید کرده است که به درخواست هایی که بعد از شروع کارگاه طرح شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت حذف درس امکان بازگشت آن وجود ندارد. کد خبر 4974606 مهتاب چابوک