کاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختمبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

میزان مشارکت مردم در انتخابات وابسته به بهبود وضعیت اقتصادی است/ دولت قوی کار کند
مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بخشی از سخنان رئیس جمهور پیرامون مأیوس شدن مردم از مشارکت در انتخابات،گفت: آنچه که در حال حاضر مردم را ناراحت کرده است و به نظر می رسد نسبت به انتخابات بی تفاوت هستند، عدم کارآیی مناسب مسئولین است. وضع زندگی و معیشت مردم خراب است و این یک امر طبیعی است. وی افزود: در این شرایط مردم از نشاط و شور حضور در انتخابات فاصله می گیرند و دل زده می شوند. اولین مشکل و دلیلی که برای عدم تمایل به مشارکت در انتخابات وجود دارد، عدم کارآیی و ناراحتی از مسئولین است. نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد: اگر در همین مدت باقی مانده مسئولین درست کار کنند و مردم بهبود شرایط را ببینند، به گرایش برای شرکت در انتخابات کمک خواهند کرد و میزان مشارکت هم بیشتر خواهد شد. چمران با بیان اینکه آنچه مردم شاهد هستند، آنها را به این تفکر رسانده است که انتخابات در زندگی مردم تاثیر نخواهد داشت،تصریح کرد: وقتی تاثیر ندارد متاسفانه میزان مشارکت پایین می آید و باید تبیین کرد که بهتر شدن اوضاع و تغییر شرایط و تسهیل زندگی مردم به رأی و انتخاب آنها بستگی دارد و با این انتخاب می توانند شرایط نامناسب امروز را بهبود ببخشند. وی گفت: اگر مردم کنار بنشینند، نتیجه نخواهند گرفت و اگر می خواهیم مشارکت در انتخابات قوی و چشمگیر باشد، باید به زندگی مردم سر و سامان داده شود. علت عدم مشارکت و کمبود مشارکت وضعیت اقتصادی کنونی است. کد خبر 5156387 طیبه بیات