شارژ کارتریج در محلقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …فروش انواع کاغذ سابلیمیشن در عرض …تور کیش قیمت مناسب

پذیرش دانشجویان دندانپزشکی انتقالی از خارج با آزمون و مصاحبه علمی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر مهدی مقتدایی معاون بین الملل و رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران نحوه پذیرش دانشجویان انتقال از خارج را تشریح کرد. معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با فراخوان و ثبت نام اولیه از ۱۱۰ دانشجوی رشته دندانپزشکی متقاضی انتقال از خارج و پس از بررسی شرایط متقاضیان، با برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ۲۵ نفر برگزیده معرفی شدند. مقتدایی افزود: باتوجه به ظرفیت محدود و تقاضای چند برابر ظرفیت، در رشته دندانپزشکی متقاضی انتقال از خارج و حساسیت های فراوان دانشگاه در گزینش دانشجویان مستعد و با توان علمی بالا؛ براساس معیارهای کسب معدل حد اقل ۱۷ در معدل کل، کتبی دپیلم و پیش دانشگاهی و بالاتر بودن جمع این سه معدل از عدد ۵۲؛ دانشجویان مستعدد در مرحله اول مورد شناسایی قرارگرفته و جهت شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه علمی دعوت شدند. وی تاکید کرد: پس از انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی کمیته ای جهت گزینش نهایی دانشجویان برتر بر اساس معیارهای علمی (معدل، آزمون کتبی و مصاحبه علمی) تعیین و نفرات پذیرش شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰- ۹۹ معرفی شدند. کد خبر 5128473