نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)فروش هارد لپ تاپبهترین آموزشگاه زبانآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …

فرصت دانشگاهها برای پاسخ به اعتراض بورسیه ها/ تمام بورسیه های امسال تعیین تکلیف شدند
محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بورسیه ها گفت: موضوع بورسیه ها قرار بود تا آخر آذر ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند، هیات عالی جذب از سال ۹۶ تا سال جاری هر سال یکبار برای جایابی و تعیین تکلیف بورسیه ها فراخوان هایی را برگزار کرده است. وی ادامه داد: در فراخوان سال جاری در مجموع فقط ۱۰ نفر بورسیه تعیین تکلیف نشده ثبت نام کردند، از این ۱۰ نفر یک نفر پیش دفاع کرده و دفاع اصلی وی که در یکی از کشورهای خارجی بوده به دلیل کرونا هنوز برگزار نشده، برای همین هنوز تعیین تکلیف نشده است. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یک نفر دیگر از این ۱۰ بورسیه به دلیل عدم نیاز دانشگاه، نتوانسته بود جایابی شود که با دانشگاه تماس گرفته شد و دانشگاه قبول کرد این بورسیه را پذیرش کند که خود فرد بورسیه شده اعلام کرد با دانشگاه دیگری برای فعالیت به توافق رسیده است. کی نژاد افزود: ۴ نفر دیگر از این بورسیه ها جایابی شدند و برای آنها حکم صادر شد، فقط ۴ بورسیه دیگر باقی ماندند که مربوط به دانشگاه های تهران بودند و عدم نیاز برای آنها صادر شده بود، این چهار نفر به وزارت علوم معرفی شدند، این افراد باید براساس ماده ۲۰ به دانشگاه اعتراض کنند، در این صورت دانشگاه ملزم می شود به آنها پاسخ مثبت، منفی و یا اینکه اصلا پاسخ ندهد. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر پاسخ مثبت بود که حکم صادر شده و مشغول فعالیت می شوند ولی اگر پاسخ منفی بود و یا اینکه اصلا دانشگاه پاسخی نداد، بورسیه ها این بار باید طبق ماده ۲۱ اعتراض کنند که حکم آن را هیات مرکزی جذب صادر می کند، اگر بازبه نتیجه ای نرسیدند طبق ماده ۱۵ اعتراض می کنند که در هیات عالی جذب به آن رسیدگی می شود. کی نژاد افزود: این ۴ نفر باید این مسیر را طی کنند که البته ما فکر می کنیم در همان مرحله ماده ۲۱ تعیین تکلیف شوند. بنابراین این ۱۰ نفر که به عنوان بورسیه های تعیین تکلیف نشده امسال ثبت نام کرده بودند، مشکل‌شان حل شد. وی افزود: از سال های گذشته حدود ۳۹ نفر بورسیه باقی مانده بودند که برای آنها توسط دانشگاه ها عدم نیاز صادر شده بود، یک سیاستی قبلا اعمال شده بود مبنی بر اینکه اگر دانشگاهی بورسیه ای را جذب نکند تا ۵ سال نمی تواند در آن رشته عضو هیات علمی جذب کند، با توجه به این مسئله برخی دانشگاه ها تعدادی از این افراد را با این محدودیت جذب کردند. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تعدادی هنوز عدم نیازشان توسط دانشگاه ها پا برجا است که این بورسیه ها نیز باید مانند  بورسیه هایی که امسال عدم نیاز برای آنها صادر شده، اعتراض کنند که البته یک مشکلی وجود دارد، برخی از این بورسیه ها اعتراض به دانشگاه را طبق ماده ۲۰ انجام نمی دهند، و این باعث می شود که ما نتوانیم برای این افراد کاری کنیم. وی ادامه داد: یک تعداد دیگر به دانشگاه اعتراض کردندکه مرکز جذب وزارت علوم به دانشگاه ها اعلام کرد تا ۱۰ روز اگر به بورسیه ها پاسخ ندهند، ماده ۲۱ را خود مرکز جذب وزارت علوم برای این افراد اقدام می کند. کد خبر 5102809