اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدفون شدن راه‌های روستایی در برف!