اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های …برنج تک و توکفروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

هدف گزارشهای دروغین، برهم زدن همکاری میان واشنگتن- مسکو است