تولید کننده ماسک سه لایهبرند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …بازگشایی گاوصندوق.جابجایی گاوصندوق.بازگشایی …فروش کاغذ لاینر و تست لاینر

هم اکنون هوای تهران سالم است
به گزارش خبرگزاری مهر، از پنجشنبه هفته گذشته تنها روز دوشنبه هوای پایتخت در شرایط سالم باقی ماند و مابقی روزها با افزایش غلظت آلاینده های تعداد روزهای ناسالم هوای تهران را از ابتدای سالجاری تا کنون به ۱۲ روز رساند. امروز هوای تهران پس از چند روزی که با غلظت آلاینده های هوا مواجه بود با قرارگیری میانگین شاخص کیفی هوای پایتخت طی ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ قرار گرفته است در شرایط سالم قرار گرفته و  این شاخص در یک روز گذشته بر روی عدد ۹۵ قرار داشت. با توجه به اینکه آلاینده غالب این روزها، ازن بوده است، پیش بینی می شود در ساعات میانی روز با تابش خورشید و فعالیت بیشتر منابع آلاینده متحرک و ثابت باز هم غلظت این آلاینده افزایش یابد. کد خبر 4963982