مهارکشآموزشگاه زبان چینی شرق تهرانتعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …نصب انواع باطری خودرو سیار و محل(باطری …

ضرورت آمادگی در مقابله با موج بعدی کرونا/لزوم استقرار نظام بیماریابی
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی، در نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر استقرار نظام مراقبت اپیدمی کرونا به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد و گفت: این نظام مراقبت باید به منظور پایش موارد بیماری به تفکیک زمان و مکان در بخش سرپایی و بستری استان تهران و همچنین پایش رفتار مردم از نظر رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی، بهداشت فردی و تنفسی و استفاده از ماسک، اجرایی شود. وی بر لزوم استقرار نظام بیماریابی و ایزولاسیون به منظور پیگیری تماس و قرنطینه افراد در معرض مواجهه در تهران تأکید کرد و افزود: آموزش، توانمندسازی و ارتقای سلامت مردم از دیگری استراتژی‌هایی است که باید آن را پیگیری کنیم. فتوحی، هماهنگی و بازیابی آمادگی برای موج بعدی کووید ۱۹ را ضروری دانست و گفت: برای موج دیگر اپیدمی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات محافظت فردی، دارو، اکسیژن و سایر تجهیزات موردنیاز باید خود را آماده کنیم. کد خبر 5000317