دستگاه جت پرینترتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …شینگلدستگاه بسته بندی

ازبکستان دومین محموله کمک‌های بشردوستانه رابه قرقیزستان ارسال کرد