اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واگذاری بلوک مدیریتی سرخابی ها در دی/ حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
به گزارش خبرنگار مهر حسین قربانزاده در نشست خبری با رسانه‌ها که امروز عصر برگزار شد گفت: سازمان خصوصی سازی در ۴۴۰ روز توانست، ۶۰ بنگاه را آزاد سازی وثایق را انجام داده تا مالکیت خصوصی آنها به رسمیت شناخته شود. در این مدت بیش از ۳۰۰ شرکت به فهرست گروه‌های یک و دو اضافه شد، تکلیف صریح و روشن مهلت به دولت داشت که انجام شد. وی ادامه داد: در ماه آتی مزایده‌های دیگری خواهیم داشت که موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس از همه آنها مهمتر بوده که بلوک مدیریتی این دو باشگاه در دی ماه انجام خواهد شد. کد خبر 5643191 محمدحسین سیف اللهی مقدم