مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …دستگاه وکیوم خانگیتولید کننده محلولهای استاندارد …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …

«سیر تا روابط عمومی» مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش
به گزارش خبرگزاری مهر، نگارش کتاب «سیر تا روابط عمومی» به قلم «مهدی جمشیدی» در مرحله پایانی نگارش قرار دارد و بزودی توسط انتشارات فرهنگ و تمدن منتشر می شود. مهدی جمشیدی، نویسنده کتاب «سیر تا روابط عمومی» در خصوص این اثر گفت: در زبان و قلم این کتاب بیشتر به نگارش عامیانه توجه شده و ادبیات ارتباطات انسانی در وجه عامیانه جایگزین متون روابط خصوصی شده است. شناخت هنر ناشناخته ، همراه با نسخه تعالی را برای معرفی این اثر در نظر گرفته ام. وی درادامه به جامعه هدف و مخاطبان این کتاب اشاره کرد و گفت؛ متاسفانه مدیران و کارشناسان حوزه روابط عمومی در ایران به کت و شلوار و کفش پاشنه بلند وابسته شده اند و بیشتر درگیر روابط خصوصی و سازمانی هستند تا برقراری ارتباط با عموم! اخیرا نیز کتابی با عنوان «سیر تا احمغ» نوشته مهدی جمشیدی با حمایت انتشارات فارابی روانه بازار نشر شده است. کد خبر 5127319