لزوم یکپارچه سازی تعاملات با تامین اجتماعی برای رفع مشکل پرسنل
به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علوی در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: شهرداری تهران در ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود، با سازمان تأمین اجتماعی دارای ارتباط کاری و مراودات مالی است. وی افزود: این مراودات به پوشش بیمه‌ای پرسنل شاغل در سازمان یا شرکت‌ها و از سوی دیگر در حوزه پوشش بیمه‌ای پرسنل پیمانکاران فعال که مستمرا با کارفرمایی شهرداری تهران در حوزه‌های تخصصی، مأموریت‌های مدیریت شهری را انجام می‌دهند، مرتبط می‌شود. علوی بیان کرد: بررسی‌ها نشان دهنده مشکلات جدی متعدد نظیر بازداشت و مسدود شدن حساب سازمان پیمانکاران مذکور و نیز اعمال جرایم سنگین توسط سازمان تأمین اجتماعی است. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مشکلاتی که نه تنها در پیوست و نگاه فنی و اجرایی بر استمرار مطلوب فرآیندهای مأموریتی سازمان‌های شهرداری و پیمان‌های منعقد شده با پیمانکاران فعال اثر منفی می‌گذارد، بلکه در نگاهی اجتماعی تهدیدات جدی در پوشش مستمر بیمه درمانی پرسنل شاغل طرف قرارداد با پیمانکاران شهرداری را نیز سبب می‌گردد. وی با اشاره به نامطلوب بودن شرایط پرداخت مستمر مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمای شهرداری بدلیل مشکلات اقتصادی و درآمدی شهر گفت: این موضوع بار سنگینی در حوزه درمان آن‌هم در شرایط کرونایی کنونی بر دوش خانواده‌های کارگران و پرسنل حوزه‌های پیمانکاری گذاشته است. عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای ششم شهر تهران با طرح پیشنهادی جهت رفع این مشکلات گفت: با هدف رفع مشکلات مذکور، پیشنهاد می‌گردد معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نسبت به تدوین و اجرای فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تأمین اجتماعی جهت ساماندهی شرایط اشاره شده و نظام مند نمودن این تعاملات برون سازمانی اقدام و گزارش اقدامات و نتایج حاصله را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. علوی بیان کرد: واضح است که در مدل یکپارچه و متمرکز پیشنهادی، امکان بهره‌مندی از منابع غیر نقد در تعاملات مذکور به عنوان یک فرصت و راهکار گره‌گشا محسوس است. کد خبر 5329425 ساناز باقری راد