فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200آگهی کاغذ هیت سیل (حرارتی) وکلدسیل …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوسمساری در غرب تهران

مردم باید عدالت و امنیت را عملا مشاهده کنند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان اردبیل با بیان اینکه اظهار کرد: دستگاه قضا نیازمند افراد و نیروی انسانی با حوصله و صبور است تا هنگامی که مردم برای رفع مشکل به آن مراجعه می‌کنند مشکل دیگری به آن مشکل اضافه نشود و حل مشکلت مردم در اسرع وقت صورت گیرد. وی آسیب شناسی در بحث قضائی را از اولویت‌های مهم در این حیطه عنوان کرد و افزود: برای ارتقای بهره وری و کیفیت عملکرد کارکنان باید آسیب شناسی دقیقی در این حوزه صورت گیرد تا کاستی‌ها رفع شده و عوامل مؤثر در بهره وری تقویت شود. رئیس قوه قضائیه، عدل در حق خواهی و عدالت را امری الهی و مربوط به وجدان و درون انسان‌ها دانست و افزود: در امر قضا، هر یک از طرفین در خلوت خود با خدا، می‌داند که حق با چه کسی است، لذا قاضی باید طبق آرا درست در خصوص مسائل مربوطه تصمیم گیری و تبیین کند تا مبادا حقی از جانب کسی اجحاف شود. صندوق رفاه دادگستری راه اندازی می‌شود رئیسی در ادامه به موافقت در خصوص راه اندازی صندوق رفاه دادگستری اشاره کرد و افزود: استارت این طرح از استان اردبیل شروع می‌شود و در کل کشور اجرایی می‌شود و این خود کمک مالی مناسبی برای شوراهای حل اختلاف خواهد بود تا کمبودهای احتمالی رفع شود. وی از بهبود وضعیت کارمندان دستگاه قضا خبر داد و گفت: در صدد بهبود و ارتقا بخشی به وضعیت اداری و سازمان کارکنان دستگاه قضا در استان‌های کشور هستیم و علاوه بر آن، در شورای حل اخلاف نیز کارکنان اداری و سازمانی و نیز نیروهای افتخاری را مورد توجه قرار داده ایم و طبق لایحه تنظیم شده در خصوص شورای حل اختلاف، مسائل و موارد مهم به کمسیون لوایح ارسال می‌شود. کد خبر 5031848