قالب بتنعایق الاستومریتاج گل ترحیمشارژ کارتریج در محل

واشنگتن ۱۶ فرد و ۵ نهاد بلاروس را تحریم کرد