ال ای دی خطی 4014 مگاکاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …

نجات ۱۲۷ نفر از هموطنان در عملیاتهای امداد و نجات ۷۲ ساعت گذشته