اخذ تضمینی اقامت اروپافرفورژهنوار آلومینوم یا متالایز (نقره …ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایر

تدوین یک برنامه دو ساله برای هم زیستی با کرونا
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری، در نشست «بهینه سازی و  استفاده نظام مند از ظرفیت بخش خصوصی در شرایط هماهنگی کووید ۱۹» با اشاره به اینکه خواهان کمک و همراهی با وزارت بهداشت در زمینه پیاده سازی مطلوب نظام ارجاع و پزشکی خانواده هستیم، اظهار کرد: باید چیدمان خوبی را در سطح یک برای بهره مندی از ظرفیت های پزشکان عمومی داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه باید هم آوایی در حوزه ارائه خدمات رخ دهد، افزود: باید مباحث اقتصادی این مسئله مد نظر قرار گرفته و از پتانسیل نسخه نویسی الکترونیک در این راستا استفاده شود. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به وجود دفتر نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در سازمان نظام پزشکی، گفت: امیدواریم وزارت بهداشت نیز از این ظرفیت ایجاد شده به صورت ساختار مند استفاده کند. جهانگیری با بیان اینکه باید برای توانمند سازی جامعه پزشکی بر مبنای تفکر پزشکی خانواده برنامه ریزی های لازم را داشته باشیم، تصریح کرد: تمامی اعضای نظام پزشکی که مداخله مستقیم با بیمار دارند باید از توانمندی در زمینه پزشکی خانواده برخوردار باشند و روی این مسئله کار اساسی انجام شود و در تمامی سطوح مانند ماما، فیزیوتراپیست، متخصصین و به خصوص پزشکان عمومی این کار صورت گیرد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، اضافه کرد: در حوزه ساماندهی و مدیریت ارائه دهنده خدمات نیز باید کارهای لازم انجام شود به ویژه در بخش مجازی و در واقع به یک برنامه ۵ ساله برای پیشبرد کارها نیاز داریم. وی با تاکید بر حفاظت و حراست از پزشکان و ارائه دهندگان خدمات، گفت: باید حداقل یک برنامه دو ساله برای هم زیستی در کنار کرونا داشته باشیم و با تربیت نیروهای ذخیره و کمک از انجمن ها و موسسات، پیش بینی های لازم را برای جایگزینی نیروی تازه نفس داشته باشیم و مسائل روحی، معیشتی و محافظتی کادر درمان در اولویت کاری قرار گیرد. کد خبر 5001422