پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ۵۶۶۲ مددجوی تهرانی
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه این نهاد برای توانمندسازی مددجویان، حق بیمه افراد را به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌نماید، گفت: بیمه شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان استفاده نمایند. وی با بیان اینکه هم اکنون ۵ هزار و ۶۶۲ مددجو از خدمات بیمه تأمین اجتماعی این نهاد در استان تهران بهره مند می‌شوند، افزود: از این تعداد ۵ هزار و ۲۰۰ نفر را زنان سرپرست خانوار و مابقی مجریان طرح اشتغال زایی تشکیل می‌دهند. پرپنچی بیان کرد: این گروه از جامعه هدف با رسیدن به شرایط بازنشستگی از مزایای این طرح برخوردار و توانمند می‌شوند. مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه سرانه پرداخت حق بیمه مددجویان برای هر نفر ماهانه ۲۲۰ هزار تومان است که از سوی کمیته امداد استان تهران به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود، گفت: در نیمه نخست سال جاری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حق بیمه این تعداد مددجو به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است. کد خبر 5329457 مهناز قربانی مقانکی