تسمه حمل بارفروش پلی آمیدفروشگاه اینترنتی چراغ جادودستگاه کامپرشن تراپی وی ریهاب مدل …

فعالیت آموزشی هیات علمی دانشگاه آزاد رصد می شود/ تعیین نسبت استاد به دانشجو در تمام واحدها
ایمان عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات طرح توسعه شبکه علمی در دانشگاه آزاد، اظهار کرد: در حال حاضر طرحی در دانشگاه آزاد شکل گرفته تحت عنوان طرح توسعه شبکه عملی که اولین هدف آن یکپارچه سازی داده های دانشگاه است؛ در همین راستا به منظور در دسترس بودن اطلاعات یکپارچه و دقیق از واحدها داشبورد مدیریتی هوشمند داده های دانشگاه طراحی شده است. مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد افزود: در این داشبورد مدیریتی اطلاعات تمامی سرفصل های دروس، رشته ها و وضعیت هیات علمی در تمامی واحدهای دانشگاه تجمیع و تدوین شده است و در اختیار روسای واحدها قرار گرفته است. در فازهای بعدی قرار است به اطلاعات سایر حوزه ها مثلا در حوزه پژوهش و یا حوزه اداری-مالی ورود و دیتای یکپارچه ای تولید کنیم. وی ضمن بیان این مطلب که در این شرایط همه استان ها مرجع دیتای یکسانی دارند، ادامه داد: با راه اندازی داشبورد مدیریتی هوشمند داده ها، این امکان وجود دارد که وضعیت آموزشی هیات علمی، پرسنل یا به طور مثال حوزه پژوهش در واحدها و یا استان به صورت لحظه ای رصد شود. در پنل ها رئیس استان، اطلاعات کل استان را به صورت تجمعی و یا خرد می تواند ببیند و ما در سازمان مرکزی اطلاعات کل واحدها را در اختیار داریم. عطارزاده در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین می توان به اطلاعاتی از جمله اینکه در کل واحدهای دانشگاه آزاد چه تعداد اعضای هیات علمی در چه مقاطعی و در چه مرتبه ای فعالیت دارند، دست یافت. از طرف دیگر می توان از این سامانه برای تسهیل در اجرای طرح تعاون اعضای هیات علمی استفاده کرد به این صورت که اگر واحدی درخواست هیات علمی می دهد ما اولویت را به استان خودش می دهیم و از واحد می پرسیم که آیا در واحد همجوار شما هیات علمی وجود دارد که از آن بهره بگیرید؟ مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد گفت: این امر محقق نمی شود مگر اینکه اطلاعات جامعی از وضعیت هیات علمی داشته باشیم و از این طریق بالطبع انتقال اعضای هیات علمی از واحدی به واحد دیگر، با استفاده از امکان سنجی به صورت منطقی انجام می شود. وی با اشاره به اینکه به واسطه این داشبورد مدیریتی نسبت استاد به دانشجو در تمامی واحدها مشخص می شود، تصریح کرد: رشته های تحصیلی در این داشبورد مدیریتی، در قالب ۷ گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی و... و همچنین ۶۳ گروه فرعی طراحی شده که ذیل آنها رشته های مختلف تحصیلی قرار می گیرد. همچنین تعداد دانشجویان در هر یک از رشته ها کاملا مشخص است. عطارزاده اظهار کرد:طرح نظام یکپارچه داده در دانشگاه آزاد با همکاری مرکز سنجش و پذیرش و مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد آغاز شده و تاکنون یک غربالگری منسجم از تمامی واحدهای دانشگاهی صورت گرفته تا با هماهنگ سازی کدها و عناوین دروس با سرفصل های وزارت علوم، دیتای منسجمی از تمامی واحدها داشته باشیم. کد خبر 4993332 مهتاب چابوک