پوست کن پوست سبز بادام درختیتعمیر پرینتر در محلشارژ کارتریج در محلمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

آزمون ارتقای دستیاری باید در موعد مقرر برگزار شود/ لغو آزمون به ضرر دستیاران است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حقدوست، در پیامی ویدئویی در مورد آزمون ارتقای دستیاری تخصصی، خطاب به دستیاران، توضیح داد: در مورد آزمون ارتقای دستیاری تخصصی که این روزها دغدغه ذهنی دستیاران شده است، باید بگویم که عزم وزارت بهداشت بر این است که این آزمون برای داوطلبان آزمونی ساده و متناسب با شرایط باشد. معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: عزم وزارت بهداشت بر این است میزان قبولی دستیاران حداقل معادل سال هایی باشد که دغدغه کرونا وجود نداشت و این موضوع به عنوان یک اصل در تمامی مراحل طراحی، بررسی و اعلام نمرات مد نظر قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: اینکه آزمون لغو شود، بیش از همه به ضرر دستیاران خواهد بود. سال گذشته به دلیل عدم برگزاری آزمون، دستیاران به صورت قبولی مشروط پذیرفته شده اند و امسال باید در دو آزمون ارتقا باهم شرکت کنند. حق دوست یادآور شد: حذف آزمون به این معنی است که دستیاران دو سال قبولی مشروط خواهند داشت و این مساله طبق قوانین، مقررات و ضوابط امکان پذیر نیست؛ حتی اگر به صورت فوری مصوبه ای گرفته شود، بازهم سال آینده باید دستیاران سه آزمون ارتقا را باهم داشته باشند. معاون آموزشی وزارت بهداشت درخصوص امتحان گواهینامه، خاطرنشان کرد: دستیارانی هم که باید امتحان گواهینامه را شرکت کنند، بدانند که جدا شدن امتحان گواهینامه از بورد که در شهریورماه برگزار می شود، به نفع آنها است، چرا که هم شرایط دشواری امتحانات و هم شرایط برگزاری متفاوت خواهد بود و اینکه تکلیف افراد سریع تر مشخص می شود. وی تاکید کرد: همانطور که به دستیاران قول داده شده، در مورد این تصمیم با بوردها و دانشگاه ها مشورت شده و با توجه به خیر و مصلحت و درنظرگرفتن شرایط کرونا، این تصمیم اخذ شده است. امتحانات درون بخشی دستیاران نقش بسیار کلیدی در نمره نهایی آنها خواهد داشت. حق دوست ابراز امیدواری کرد بتوان در فضایی دوستانه، آرام و به دور از دغدغه، آزمون ارتقای دستیاری برگزار شود و نتایج برای دستیاران رضایت بخش باشد. کد خبر 5239134