دومین جلسه تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها برای زمستان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در این جلسه ضمن اعلام آغاز زودتر از برنامه زمان بندی مقرر تعمیرات نیروگاه‌ها، وضعیت سوخت رسانی به نیروگاه‌ها با تلاش نهادهای مربوطه مناسب ارزیابی شد که انتظار می‌رود باتوجه به محدودیت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در زمستان، این روند به شکل مطلوب ادامه یابد. بر اساس این گزارش، پتانسیل‌های مدیریت مصرف قابل استفاده در زمستان در این کمیته مورد مذاکره قرار گرفت و مقرر شد هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم برای مشارکت صنایع و مدیریت مصرف، قبل از شروع زمستان انجام شود، به طوری که خللی در بازار و چرخه تولید ایجاد نشود. اعضای کمیته با توجه به وضعیت بارش که در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده، بر برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید در مقایسه با سال‌های قبل تاکید کردند. در این جلسه که با حضور اعضای کمیته، مهندس مذکوری معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امنیت شبکه، دکتر درفشیان مرام به نمایندگی از مهندس مقیم‌زاده معاون راهبری شبکه برق کشور، مهندس نمازی به نمایندگی از دکتر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، مهندس میرزازاده حسینی مدیر کل راهبری و نظارت بر تولید وزارت نیرو، دکتر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر، مهندس جاوید نماینده شرکت مدیریت منابع آب، مهندس استیری و دکتر محسنی مدیر برنامه ریزی و مطالعات امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه پیرامون موضوع گذر از زمستان ۱۴۰۰ برگزار شد، مهم‌ترین موارد مرتبط با شرایط و نیازمندی‌های عبور موفق از زمستان سال جاری بررسی شد. کد خبر 5329024