به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدعلی حسینی رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درحاشیه برگزاری جلسه مشترک وزیر بهداشت و هیات عالی جذب شورایعالی انقلاب فرهنگی، درخصوص مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه گزارشی از نحوه عملکرد هیات مرکزی جذب در طول یک سال گذشته و خصوصا فرآیند عملکرد جذب هیات علمی در مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ارائه شد. وی افزود: همچنین پیشنهادات، چالش ها و دغدغه های آموزش علوم پزشکی کشور نیز بیان شد. به هرحال، کیفیت آموزش به دنبال عمکرد مطلوب و جذب کیفی هیئت علمی در دانشگاه ها میسر می شود و این جلسه با همین رویکرد برگزار شد. حسینی افزود: همچنین، در این جلسه وضعیت هیئت علمی در وزارت بهداشت، تشریح و فرآیند جذبی که در فراخوان شانزدهم برای جذب هیئت علمی های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی پیش بینی و طراحی شده و همچنین، موارد کلیدی مصوب شده قابل اجرا برای وزارت بهداشت نیز بیان شد. وی با بیان اینکه در این جلسه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روسا و مدیران جذب وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند، تاکید کرد: این جلسه به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد و مصوباتی تعیین شد که کمک می کند در طی یک سال آینده، فرآیند جذب هیات مرکزی وزارت بهداشت در مسیر خوبی پیش رود.  رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: امیدوارم با مواردی که مصوب و با نقشه راهی که تعیین شد، فرآیند فراخوان سراسری جذب و برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت به درستی ادامه پیدا کند و اهداف مان محقق شود. کد خبر 4831597