مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …فروش انواع عسل ۱۰۰٪ طبیعی + دارای …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

ارائه آموزش های مهارتی از طریق فناوری های نوین آموزشی