قالبسازی و پرسکاریباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …

«بورل» خواستار تجدیدنظر آمریکا در خروج از «پیمان آسمانهای باز» شد