دروازه‌بان سکونشین استقلال مصدوم شد

دروازه‌بان سکونشین استقلال مصدوم شد