سکوبندی آزمایشگاهآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …دستگاه عرق گیری گیاهاناجاره بالابر