اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و معاونت اسنادملی تفاهمنامه امضا کردند
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملّی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای انتقال، تنظیم و توصیف اسناد، ورود اطلاعات، ذخیره سازی و دیجیتال سازی اسناد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. همکاری در زمینه انتقال و نگهداری اسناد صندوق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آماده سازی، تنظیم و توصیف اسناد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ورود اطلاعات و ذخیره سازی اسناد تنظیم و توصیف شده در سامانه محفای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تهیه نسخه دیجیتال (اسکن) از اسناد صندوق و همکاری در دسترسی به سامانه ورد اطلاعات و ذخیره سازی از جمله موارد عنوان شده در این تفاهم نامه در زمینه همکاری‌های مشترک است. کد خبر 5565648 محمد آسیابانی