اندروید باکس تسکو همراه با ماوس …سایت جامع فروش انواع ترانسمیتر …همساده ها راهی اسان برای مدیریت …تالار لوتوس

پای صحبت خبرنگاران خراسان شمالی
تقویم این سرزمین روزهایی را در تارک خود ثبت کرده که در آن به ما یادآوری می‌کند بزرگ‌مردانی با خون سرخ خود حماسه‌ها آفریدند، ۱۷ مرداد نیز یکی از آن روزها است. باید عاشق بود تا در این مسیر پر پیچ و خم توانایی ایستادن داشته باشی و در برابر طوفان حوادث سرخم نکنی. خبرنگاری در استان کوچکی چون خراسان شمالی سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی دارد و اگر عشق نباشد در این مسیر کم می‌آوری. بیش از ۸۰ خبرنگار در استانی با جمعیت یک میلیون نفری در حال فعالیت هستند. در آستانه روز خبرنگار به سراغ تعدادی از این عزیزان رفتیم تا با ثبت یک فریم از آن‌ها این روز را در ذهن آن‌ها جاودانه کنیم.