«راهپیمایی پرچم» صهیونیست ها اقدامی نژادپرستانه و تجاوزکارانه است

«راهپیمایی پرچم» صهیونیست ها اقدامی نژادپرستانه و تجاوزکارانه است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس «راه پیمایی پرچم» صهیونیست ها در شهرهای اللد و الرمله را اقدامی نژادپرستانه و تجاوزکارانه علیه صاحبان اصلی فلسطین برشمرد. «حازم قاسم» سخنگوی حماس گفت: این اقدام و در دست داشتن پرچم های رژیم صهیونیستی که به فضل خدا نابود خواهد شد، نمی تواند در هویت عربی فلسطین و اصالت ساکنان واقعی آن تغییری ایجاد کند. وی افزود: این اقدام تلاشی از سوی شهرک نشینان برای واکنش به موضع ملی و اصیل ملت ما در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ است که در نبرد شمشیر قدس هم حماسه آفرینی کردند. این تلاش ها هم در سایه ثبات فلسطینی ها در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ شکست خواهد خورد و ملت ما در مواجهه با رژیم صهیونیستی همچنان در تمام صحنه ها خواهند ایستاد. سخنگوی حماس فلسطینی ها در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را به تداوم مخالفت با تلاش ها برای اسرائیلی کردن مردم فلسطین و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج دعوت کرد. حازم قاسم همچنین از آنها خواست که به حمایت از قدس و دفاع از مقدسات اسلامی مسیحی و هویت عربی فلسطین ادامه دهند. کد خبر 5368601