به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم شمسی جامخانه در خصوص عقد قرارداد باشگاه پرسپولیس با یکی از کارگزاران بورس برای درآمدزایی از برند این باشگاه اظهار داشت: قبل از انعقاد قرارداد، وزارت ورزش طی نامه‌ای از ما خواست که درباره این موضوع اظهارنظر کنیم. وی افزود: قراردادی که برای ما ارسال شد، پنج‌ساله بود اما پیشنهاد سازمان درباره مدت زمان این قرارداد سه سال بود که این اصلاح انجام شد. با این حال شروط دیگری وجود داشت که دچار تغییراتی شد. معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره تغییرات ایجاد شده تصریح کرد: هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بدون توجه به نظر وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی، اقدام به عقد قرارداد کرد؛ همین امر باعث شد تا وزارت ورزش خواستار ایجاد تغییراتی در قرارداد شود که مقاومت‌هایی از سوی کارگزار به همراه داشت. شمسی جامخانه ادامه داد: در نهایت دو طرف به یک رقم مشخص رضایت دادند تا قرارداد جاری شود. قاعدتاً اگر آنچه نظر وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی بود و هیئت مدیره اعمال کرد، درصد بیشتر و بهتری نصیب باشگاه پرسپولیس می‌شد. وی درباره اینکه آیا قرارداد موجود قانونی است؟ افزود: بله این موضوع هیچ مشکلی ندارد البته نامه وزارت ورزش و جوانان به سازمان خصوصی‌سازی، جنبه مشورتی داشت که مهمترین موضوع آن، مدت زمان قرارداد بود. معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با اینکه اگر باشگاه پرسپولیس واگذار شود، چنین قراردادی لغو خواهد شد، اظهار داشت: شرکتی که قرارداد بسته، ملزم به رعایت آن است. موضوعی که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس باید رعایت می‌کرد، انجام نشد تا درصد سود کمتری به این باشگاه برسد. کد خبر 4842204 سمیه رسولی