پروژه مهر و سناریوهای بازگشایی مدارس تشریح شد/۵ سناریوی طراحی شده برای مهر ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه و مسئول ستاد بازگشایی مدارس در دومین روز از در سی و پنجمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش که در حال حاضر در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است که امکان پوشش آن از طریق شبکه شاد برای خبرنگاران فراهم شده است، در میزگرد پروژه مهر و مدیریت و راهبری فعالیت های مرتبط با بازگشایی مدارس گفت: پیش بینی هایی برای بازگشایی مدارس داشتم و بر این اساس سناریوهای مختلفی را باید در نظر می گرفتیم. سناریوی اول برای یک وضع مطلوب است که تقریباً غیرمحتمل است. در سناریوی اول ما شرایط عادی بازگشایی را می توانیم داشته باشیم ه حداقل در ۶ ماهه اول به نظر این شرایط وجود ندارد. وی ادامه داد: سناریوی دوم جزو سناریهای ممکن است و برای ما هم همچنان مطلوب است که با رعایت پروتکل ها بتوانیم بازگشایی مدارس را داشته باشیم. این در صورتی است که واکسیناسیون کامل باشد و مقید به رعایت پروتکل ها باشیم. در این سناریو می توانیم آموزش با کیفیتی داشته باشیم. کمرئی ادامه داد: بین سناریوی دوم و سوم تفاوت زیادی وجود ندارد و بیشتر از نظر اجرا تفاوت وجود دارد. در سناریوی سوم ترکیب آموزش حضوری و غیرحضوری را پیش بینی کردیم و تا حدی در این شیوه می توانیم کیفیت را شاهد باشیم. وی درباره سناریوی چهارم و پنجم بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۰ بیان کرد: در سناریوی چهارم متناسب با شرایط استان ها که از رنگ بندی تبعیت می کند ما بازگشایی و عدم بازگشایی مدارس را خواهیم داشت. در سناریوی پنجم نیز در صورتی است که اوضاع کرونا تشدید شود که با توجه به روندی که کشور طی می کند بعید است این سناریو را داشته باشیم اما موظف بودیم برایش پیش بینی داشته باشیم. ما بین سناریوهای ۲،۳ و ۴ گمان می کنیم یک سناریو را در مهر ۱۴۰۰ خواهیم داشت. تکمیل می شود… کد خبر 5267567 آزاده سهرابی