سایت خبری تفریحی هستی فابهترین آموزشگاه زبانباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …مبلمان اداری

صهیونیستها سیاست مرگ تدریجی را در قبال اسرای فلسطین اعمال می کنند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «یوسف الحساینه» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت: صهیونیستها سیاست مرگ تدریجی را در قبال اسرای فلسطینی اعمال می کنند. وی در ادامه افزود: صهیونیستها علاوه بر رفتارهای خصمانه علیه اسرای فلسطینی، به ارائه خدمات پزشکی به آنها نیز بی توجه بوده و باعث مرگ تدریجی این اسرا می شوند. الحساینه همچنین گفت: اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در معرض آزمایش های پزشکی اجباری قرار می گیرند. این سیاستها به صورت تعمدی علیه اسرا اعمال می شود و هدف از آن، سست کردن اراده قهرمانان ما است. وی اظهار داشت: رفتار وحشیانه و غیر انسانی صهیونیستها علیه اسرا فلسطینی در تضاد با قوانین و معاهدات بین المللی است. این عضو جنبش جهاد اسلامی افزود: اشغالگران صهیونیست هیچ اهمیتی به قوانین بین المللی نمی دهند. اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل تحت شکنجه قرار گرفته و جامعه بین الملل نیز در قبال این مسائل سکوت اختیار می کند. وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از حمایت تمام قد دولت آمریکا برخوردار است چرا که واشنگتن مانع محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه های بین المللی می شود. کد خبر 4967806 فاطمه صالحی