مبلمان آمفی تئاتر،رض کونمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات … جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی شدن طرح سند آمایش آموزش عالی در دو وزارتخانه علوم و بهداشت گفت: در مورد سند آمایش آموزش عالی که یکی از بندهای آن ماموریت گرایی است، از وزارت علوم گزارش خواسته ایم ولی هنوز گزارشی ارائه نشده است. وی ادامه داد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارشی ارائه داد و در حال ارزیابی آن هستیم و یک بار نیز آن را ارائه داده اند ولی وزارت علوم هنوز گزارشی نداده در حال پیگیری آن هستیم، این وزارتخانه درخواست کرده است فعلا بررسی ساماندهی موسسات آموزش عالی را در دستور کار خود قرار دهیم و بعد از آن به سراغ ماموریت گرایی برویم. ادغام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور با سیاست های شورا مغایر است عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سئوال که آیا ادغام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور نیز در سند آمایش آموزش عالی پیش بینی شده بود یا خیر گفت: بحث آن موضوع جدا از سند آمایش بود. وی افزود: دانشگاه فرهنگیان مصوبه سنگین اساسی دارد و این ادغام با آن مغایر بود که آن را نیز ابلاغ کرده و عنوان کردیم که با سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی همخوانی ندارد.                                                                      کد خبر 4921461 زهرا سیفی