باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانهارد 146و 300 گیگابایت اچ پی / …سبد پلاستیکی، جعبه پلاستیکی، پالت …

استفاده از فناوری فضایی در حوزه منابع آب های سواحل جنوبی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارشناسی ظرفیت های فناوری فضایی سنجش از دور در حوزه منابع دریایی و دریانوردی با حضور مدیران اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران و مدیران و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. در این جلسه نقش حاکمیتی سازمان فضایی ایران در حوزه پایش ماهواره ای و ضرورت استفاده از توان کارشناسی بخش خصوصی و شرکت ها و استارت آپ های فعال در بخش سنجش از دور برای ارائه خدمت در بخش منابع دریایی به بحث و بررسی گذاشته شد. این جلسه به منظور معرفی و توسعه کاربردهای فناوری سنجش از دور در حوزه شناسایی ظرفیت های منابع آب دریاها و اقیانوس ها و استفاده بهینه و پایدار از این منابع و نیز شناسایی آلودگی منابع محیط زیست دریایی تشکیل شد. هدف از این جلسه، شناسایی و احصاء نیازها و ملاحظات سازمان ها و دستگاه های بهره بردار در حوزه پایش ماهواره ای و شناسایی منابع آب دریاها در خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر شناسایی و رصد منابع آلودگی های دریایی با استفاده از فناوری سنجش از دور بود. در این نشست نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر، برای استفاده از فناوری های فضایی و سنجش از دور به منظور پایش و شناسایی به موقع منابع آلودگی های نفتی و اهمیت کنترل آلودگی های دریایی، اعلام آمادگی کرد. سایر کارشناسان سازمان بنادر نیز در خصوص پایش و شناسایی تغییرات خط ساحلی، شناسایی پارامترهای آب دریاها، پایش آلودگی های دریایی، پایش جریانات دریایی و غیره به ضرورت رصد و دیده بانی مبتنی بر این فناوری تاکید داشتند. در این جلسه در خصوص پایش و رصد آلودگی های نفتی و کاربرد تصاویر راداری، نمونه هایی از پایش های ماهواره ای انجام شده توسط سازمان فضایی ایران ارائه شد؛ سپس در خصوص اهمیت استفاده از سامانه های پایش ماهواره ای برای دستیابی به اطلاعات به‌روز در خصوص موضوعات فوق بحث و همفکری صورت گرفت. از جمله مباحث مهم در این جلسه، مطرح کردن نقش حاکمیتی سازمان فضایی ایران در حوزه پایش ماهواره ای و ضرورت استفاده از توان کارشناسی بخش خصوصی و شرکت ها و استارت آپ های فعال برای ارائه خدمت در بخش حوزه منابع دریایی بود. کارشناسان سازمان فضایی ایران در خصوص معرفی شرکت ها و استارت آپ ها برای برطرف کردن نیاز کارشناسی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام آمادگی کردند. در پایان جلسه مقرر شد، دوطرف به منظور استفاده از فناوری فضایی در حوزه منابع آب های سواحل جنوبی کشور، مشارکت کارشناسی داشته باشند. کد خبر 5009171 معصومه بخشی پور